Златаград - идеальное место для операций с недвижимостью! 
 
Четверг 24 Январь 2019 11:40  О Златаграде |  Наши услуги |  Полезная информация |  Законодательство |  Рынок недвижимости |  Златаград клуб 

 Эксклюзивные предложения   Все объекты   Продать   Сдать в аренду   Оформить заявку на поиск 
 Поиск недвижимости
Количество комнат
  
Этаж квартиры
  
Площадь общая м2
  
Площадь кухни м2
  
Цена у.е
  
Дата поступления
Только c фото

 Очистить  

 
 Поиск по коду
 

03.11.2011 19.12.16 | Закон України про діяльність з нерухомістю
ЗАКОН УКРАЇНИ Про діяльність з нерухомістю Цей Закон визначає умови та правові засади здійснення діяльності з нерухомістю. Розділ 1. Загальні положення. Стаття 1. Законодавство про діяльність з нерухомістю Діяльність з нерухомістю регулюється цим Законом та іншими актами законодавства. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, застосовуються правила міжнародного договору. Стаття 2. Нерухоме майно Для цілей цього Закону нерухомим майном визнаються земельні ділянки, житлові й нежитлові будинки, споруди, приміщення (квартири) або їх частини, а також інші об'єкти, вільне переміщення яких неможливе. Відчуження нерухомого майна без ріелторської експертизи забороняється. Стаття 3. Поняття діяльності з нерухомістю Діяльність з нерухомістю - це підприємницька діяльність, пов'язана із здійсненням операцій з нерухомим майном. До операцій з нерухомим майном належать: - торгівля нерухомим майном, у тому числі продаж нерухомого майна з прилюдних торгів; - посередницька діяльність, пов'язана з нерухомим майном; - інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з нерухомим майном; - управління нерухомим майном (девелоперська діяльність). Стаття 4. Операції з нерухомим майном Торгівля нерухомим майном - це діяльність, пов'язана з купівлею-продажем нерухомого майна. Продаж нерухомого майна з прилюдних торгів - це діяльність, пов'язана з організацією і проведенням прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна. Порядок проведення прилюдних торгів визначається законом. Посередницька діяльність, пов'язана з нерухомим майном, - це діяльність з надання послуг щодо здійснення цивільно-правових угод з нерухомим майном (купівля-продаж, оренда, міна, забезпечення розселення комунальних квартир тощо) і правами на нього. Інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з нерухомим майном, - це одержання, зберігання, використання та поширення інформації щодо нерухомого майна і надання фізичним та юридичним особам консультацій з зазначених питань. Управління нерухомим майном (девелоперська діяльність) - це діяльність з надання послуг щодо утримання, експлуатації об'єктів нерухомого майна. Стаття 5. Агенти з нерухомості Агентом з нерухомості може бути громадянин України, який у встановленому порядку отримав сертифікат на право здійснення діяльності з нерухомістю. Агентом з нерухомості не може бути особа, яка має судимість за корисливий злочин. Агент з нерухомості може проводити діяльність з нерухомістю індивідуально або як працівник агентства нерухомого майна. Агент з нерухомості має право індивідуально проводити діяльність з нерухомістю після отримання ліцензії на право здійснення діяльності з нерухомістю. Для провадження діяльності з нерухомістю агенти з нерухомості, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, зобов'язані отримати ліцензію на право здійснення діяльності з нерухомістю. Стаття 6. Агентство нерухомого майна Агентством нерухомого майна вважається юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, одним з предметів діяльності якої є діяльність з нерухомістю, яка має у своєму штаті атестованих агентів з нерухомості та ліцензію на право здійснення діяльності з нерухомістю. Стаття 7. Ріелторська експертиза Ріелторська експертиза - це дослідження агентством нерухомого майна або агентом з нерухомості - підприємцем на основі спеціальних знань ринкової вартості нерухомості, повноти і відповідності вимогам чинного законодавства правовстановлюючих та інших документів на об'єкт нерухомості і їх підготовка для оформлення договору відчуження нерухомого майна. Результатом ріелторської експертизи є письмовий ріелторський висновок, який подається замовником експертизи органу, який оформляє відчуження нерухомого майна і є обов'язковою передумовою оформлення договору відчуження нерухомого майна. Агентство нерухомого майна або агент з нерухомості - підприємець не вправі здійснювати ріелторську експертизу щодо свого нерухомого майна, нерухомого майна свого чоловіка або своєї дружини, їх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), працівників, які перебувають з агентством нерухомого майна або агентом з нерухомості - підприємцем у трудових відносинах, а також нерухомого майна юридичних осіб, власниками (співвласниками) яких є агентство з нерухомості або громадяни, зазначені у цьому пункті. Вартість проведення ріелторської експертизи визначається за домовленістю між замовником та виконавцем експертизи, але не може бути більше 5 неоподатковуваних доходів громадян. Розділ 2. Порядок видачі та припинення дії сертифікатів і ліцензій на право здійснення діяльності з нерухомістю. Стаття 8. Атестація агентів з нерухомості. Атестація (визначення кваліфікаційної придатності громадян, які мають намір займатися діяльністю з нерухомістю) проводиться регіональними саморегулівними асоціаціями агентств нерухомого майна та агентів з нерухомості (надалі - Регіональними асоціаціями учасників ринку нерухомості). Право на отримання сертифіката на право здійснення діяльності з нерухомістю мають громадяни, які мають диплом державного зразка за фахом або мають вищу освіту та пройшли курси перекваліфікації при Регіональних асоціаціях учасників ринку нерухомості, пройшли не менше шести місяців стажування в агентствах нерухомого майна чи у агентів з нерухомості - підприємців і успішно склали атестаційний іспит. Особи, які не склали атестаційний іспит, допускаються до його повторного складання, не раніше, ніж через півроку. Стаття 9. Припинення дії сертифікатів. Дію сертифікатів на право здійснення діяльності з нерухомістю припиняє Регіональна асоціація учасників ринку нерухомості у випадках: - подання заяви агента з нерухомості; - неодноразового порушення законодавства у процесі провадження діяльності з нерухомістю; - винесення щодо агента з нерухомості обвинувального вироку суду, який набрав чинності, за корисливий злочин; - винесення ухвали про застосування щодо агента з нерухомості примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; - винесення постанови про припинення кримінальної справи про корисливий злочин агента з нерухомості з нереабілітуючих підстав; - винесення рішення суду, що набрало законної сили про обмеження дієздатності агента з нерухомості, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім, оголошення його померлим; - втрати агентом з нерухомості громадянства України. Рішення про припинення дії сертифіката може бути оскаржено до Ріелторської палати та суду в місячний строк з дня вручення його копії зацікавленій особі. Рішення Ріелторської палати про скасування рішення Регіональної асоціації учасників ринку нерухомості щодо припинення дії сертифіката є остаточним. Стаття 10. Одержання ліцензії на право здійснення діяльності з нерухомістю. Ліцензія на право здійснення діяльності з нерухомістю видається Ліцезійною палатою України суб'єктам підприємницької діяльності. Для отримання ліцензії юридична особа подає установчі документи, у яких зазначено, що одним з предметів діяльності є діяльність з нерухомістю, та копію сертифікату агентів з нерухомості, а фізична особа подає сертифікат на право здійснення діяльності з нерухомістю. Термін розгляду заяви на отримання ліцензії не повинен перевищувати 5 днів. Розмір плати за отримання ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розділ 3. Саморегулівні асоціації агентств нерухомого майна та агентів з нерухомості Стаття 11. Регіональні асоціації учасників ринку нерухомості Регіональними асоціаціями учасників ринку нерухомості вважаються асоціації агентств нерухомого майна та агентів з нерухомості, які в межах однієї області, міст Київ та Севастополь об'єднують не менше половини учасників ринку нерухомості. До складу Регіональної асоціації учасників ринку нерухомості можуть входити агенти з нерухомості, які у встановленому цим Законом порядку отримали ліцензію на право здійснення ріелторської діяльності. Стаття 12. Комісії Регіональної асоціації учасників ринку нерухомості Регіональною асоціацією учасників ринку нерухомості утворюються атестаційна та дисциплінарна комісії. Атестаційна комісія виконує функції, пов'язані із атестацією громадян, які мають намір займатися діяльністю з нерухомістю. Дисциплінарна комісія здійснює дисциплінарне провадження за фактами неналежного виконання агентами з нерухомості своїх професійних обов'язків. Загальний строк дисциплінарного провадження не повинен перевищувати двох місяців. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений на один місяць. За наслідками розгляду матеріалів дисциплінарного провадження дисциплінарна комісія приймає рішення щодо припинення такого провадження або передачі матеріалів на розгляд Регіональної асоціації учасників ринку нерухомості. Порядок організації та діяльності атестаційної та дисциплінарної комісій визначається Положенням, затвердженим Ріелторською палатою. Для виконання статутних завдань у складі Регіональної асоціації учасників ринку нерухомості можуть утворюватись інші комісії. Стаття 13. Ріелторська палата України Ріелторська палата України утворюється і функціонує як незалежний орган на засадах самоврядування. Члени Ріелторської палати України обираються З'їздом Регіональних асоціацій учасників ринку нерухомості. Порядок діяльності Ріелторської палати України визначається статутом Ріелторської палати України, який затверджується З'їздом Регіональних асоціацій учасників ринку нерухомості. Статут Ріелторської палати України підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України. Ріелторська палата України є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням. Стаття 14. Повноваження Ріелторської палати України Повноваження Ріелторської палати України визначаються цим Законом та її статутом. Ріелторська палата України: - визначає порядок проведення атестації громадян, які мають намір займатися діяльністю з нерухомістю; - розробляє навчальні програми підготовки агентів з нерухомості; - встановлює плату за складання іспиту, видачу сертифікатів на право здійснення діяльності з нерухомістю; - веде Реєстр агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна; - затверджує положення, інструкції та інші документи, що регламентують діяльність з нерухомістю; - розробляє та затверджує Кодекс професійної етики агентів з нерухомості, - вирішує спори між агентами з нерухомості чи агентством нерухомого майна та Регіональною асоціацією учасників ринку нерухомості, - визначає Регіональну асоціацію учасників ринку нерухомості, яка проводитиме сертифікацію громадян в областях, місті Київ та Севастополь, у яких Регіональна асоціація учасників ринку нерухомості не створена. Розділ 4. Права та обов'язки агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна Стаття 15. Права агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна Під час здійснення діяльності з нерухомістю агенти з нерухомості (агентства нерухомого майна) мають право: - надсилати запити та отримувати у встановленому порядку від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з нерухомістю; - складати проекти цивільно-правових угод щодо нерухомого майна і прав на нього; - виступати за дорученням замовника стороною під час виконання цивільно-правових угод; - отримувати, збирати, використовувати та поширювати інформацію про нерухоме майно; - видавати бюлетені, посібники з питань, пов'язаних з провадженням діяльності з нерухомістю. Стаття 16. Обов'язки агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна Агенти з нерухомості та агентства нерухомого майна зобов'язані дотримуватися Кодексу професійної етики агентів з нерухомості. Стаття 17. Відповідальність агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна Шкода, завдана особі внаслідок незаконних дій або невиконання чи неналежного виконання обов'язків агентом з нерухомості та агентством нерухомого майна, відшкодовується в повному обсязі. Спори, які виникають при відшкодуванні шкоди, розглядаються в судовому порядку. За невиконання чи неналежне виконання своїх професійних обов'язків, неодноразове порушення законодавства до агентів з нерухомості та агентств нерухомого майна можуть бути застосовані стягнення у формі попередження, припинення дії сертифіката чи ліцензії. Рішення про застосування стягнень можуть бути оскаржені в судовому порядку. Розділ 5. Прикінцеві положення 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, положення статті 7 - через 3 місяці з часу його опублікування. 2.Суб'єкти підприємницької діяльності, які були утворені до набрання чинності цим Законом і провадили діяльність, передбачену статтею 3 цього Закону, зобов'язані протягом трьох місяців отримати ліцензію на право здійснення діяльності з нерухомістю. 3.До створення Ріелторської палати України її функції виконує Державний комітет з питань розвитку підприємництва. 4.Кабінету Міністрів України у двомісячний строк: - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; - затвердити порядок проведення ріелторської експертизи; - привести свої рішення у відповідність із цим Законом. 5.Здійснення організаційних заходів щодо створення Ріелторської палати покласти на Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та Асоціацію спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України. 6.Створення Ріелторської палати можливе при участі у З'їзді Регіональних асоціацій учасників ринку нерухомості не менше третини областей України, міст Києва та Севастополя. 7.Регіональною асоціацією учасників ринку нерухомості на час прийняття цього Закону визнається обласне (міське - у містах Київ та Севастополь) об'єднання юридичних осіб та інших учасників ринку нерухомості, які здійснюють передбачену статтею 3 цього Закону діяльність, зареєстроване відповідно до чинного законодавства. При наявності в межах області, міст Київ та Севастополь кількох асоціацій учасників ринку нерухомості Регіональною визнається та, яка має більшу кількість членів згідно з даними державної реєстрації на час вступу в силу цього Закону. 
Рассказать друзьям в ... Twitter Facebook Vkontakte Mail.ru Odnoklassniki Yandex.ru 
Лучшие обьекты

(Администратор сайта)
тел: (0382)700-136
ICQ:
Написать письмо
Skype: zlatagrad
Мы в социальных сетях:
Twitter Facebook Vkontakte Odnoklasniki Mail

Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона


Коммерческая недвижимость Купить дом Хмельницкий Купить квартиру в Хмельницком Куплю квартиру Недвижимость Недвижимость в кредит Недвижимость Хмельницкий Нерухомість в Хмельницькому: купівля, продаж, оренда нерухомість хмельницький Продать квартиру Хмельницкий рынок жилья Хмельницкий Снять квартиру
Besucherzahler Pretty single Russian women and Ukrainian girls
счетчик посещений
 О Златаграде |  Наши услуги |  Полезная информация |  Законодательство |  Рынок недвижимости   Златаград клуб 
© Златаград 2011 Все права защищены. При использовании материалов сайта активная ссылка на сайт обязательна